Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 358/RMČ/2006

k posouzení směnné smlouvy na pozemky v Hostavicích, v Travné ulici podle žádosti paní Miluše Vítkové


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem směnné smlouvy na směnu pozemků, které jsou ve vlastnictví manželů Vítkových parc. č. 978/38, 378/39 a části parc. č. 978/36, k. ú. Hostavice za část pozemku parc. č. 978/2, k. ú. Hostavice, který je ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh směnné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a manžely Vítkovými na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM