Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 360/RMČ/2006

k záměru městské části Praha 14 privatizovat bytové domy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zařazením bytových domů Kbelská č. p. 645 na pozemku parc. č. 814/2, Rochovská č. p. 759 - 763 na pozemcích parc. č. 566/11 - 566/15 a Doležalova č. p. 1041 - 1046 na pozemcích parc. č. 221/42 - 221/47, včetně pozemků funkčně spjatých, do privatizačního procesu

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh k privatizaci bytových domů

T: 19. 6. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: oddělení majetkových dispozic OESM