Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 361/RMČ/2006

k návrhu na udělení výjimky ze Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 pro prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s udělením výjimky ze Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 pro prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. předložit na nejbližší jednání Rady městské části Praha 14 návrh ke zveřejnění záměru na prodej bytového domu č. p. 905 s pozemkem funkčně spjatým, vše v k. ú. Hloubětín

T: 27. 6. 2006

2. předložit na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh k udělení výjimky ze Zásad postupu pro prodej bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14 pro prodej bytového domu č. p. 905, k. ú. Hloubětín, ulice Slévačská

T: 19. 6. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic