Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 362/RMČ/2006

k návrhu na revokaci usnesení č. 322/RMČ/2006 v plném rozsahu a zveřejnění adresného záměru městské části Praha 14 na prodej nebytových jednotek č. 1087/25; 1088/25; 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087-1090 v Cíglerově ulici, k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s revokací usnesení č. 322/RMČ/2006 ze dne 23. 5. 2006 v plném rozsahu

2. se zveřejněním adresného záměru (příloha č. 2) MČ Praha 14 na prodej nebytových jednotek č. 1087/25; 1088/25; 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087-1090 v Cíglerově ulici, k. ú. Černý Most, Sdružení Belstav Praha s. r. o. a SKV Praha, s. r. o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kardašovská 625/3, PSČ 198 00 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, tj. v celkové částce 1 164 900 Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej nebytových jednotek v bytovém domě č. p. 1087-1090 dle bodu I., odst. 2, tohoto usnesení

T: 6. 6. 2006

2. předložit na 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh kupní smlouvy na prodej nebytových jednotek č. 1087/25; 1088/25; 1090/25 v bytovém domě č. p. 1087-1090 v Cíglerově ulici, k. ú. Černý Most

T: 19. 6. 2006

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic