Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

84. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 6. 2006

č. 366/RMČ/2006

k návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy Z 1000/00 - revize ÚP SÚ hl. m. Prahy


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

návrh změny Územního plánu hl. m. Prahy Z 1000/00 - revize ÚP SÚ hl. m. Prahy

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit s návrhem změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy Zastupitelstvo městské části Praha 14

T: 19. 6. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR