Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 533/RMČ/2006

VII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

VII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006

schválený rozpočet
232 010,00 tis. Kč
financování
- 2 239,00 tis. Kč
výdaje
229 771,00 tis. Kč
rozpočet po VI. rozpočtovém opatření k 31. 8. 2006
291 136,20 tis. Kč
zvýšení rozpočtu v VII. rozpočtovém opatření celkem
5 573,80 tis. Kč
z toho:
neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR
695,30 tis. Kč
FRR
4 193,00 tis. Kč
vráceno do FRR
- 45,00 tis. Kč
fond zaměstnavatele
715,50 tis. Kč
ostatní příjmy
15,00 tis. Kč
rozpočet po VII. rozpočtovém opatření k 15. 9. 2006
296 710,00 tis. Kč

 

 

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 12/2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM