Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 534/RMČ/2006

k návrhu na navýšení rozpočtu z důvodu opravy havarijního stavu zbylé zdi domu č. p. 14 v ul. Prelátská


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu ve výši 790.000 Kč na opravu havarijního stavu zbylé zdi domu č. p. 14 v ul. Prelátská

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit navýšení rozpočtu dle výše uvedeného rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 3. 10. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM, KS