Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 537/RMČ/2006

k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 737, ul. Bobkova, Praha 9 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

T: 15. 10. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci