Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 540/RMČ/2006

k návrhu na směnu nebytových prostor v objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 a na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

  1. směnu nebytových prostor v 1. N. P. levé části objektu č. p. 969 ul. Vybíralova,
    Praha 9 za nebytové prostory v 2. a 3. N. P. v pravé části objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, Praha 9 za stejných podmínek stávající nájemní smlouvy
  2. uzavření nájemní smlouvy po zveřejnění adresného záměru na pronájem
    nebytových prostor o celkové výměře 575,13 m2 v 2. a 3. N. P. v pravé části objektu č. p. 969 ul. Vybíralova, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválené směně nebytových prostor a uzavření nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 10. 2006

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce