Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 541/RMČ/2006

k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec firmě SOVA, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s pronájmem nebytových prostor v MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec firmě SOVA, s. r. o. do 1. 10. 2007

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. Blanku Borovou, ředitelku MŠ Chvaletická s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s pronájmem nebytových prostor mateřské školy firmě SOVA, s. r. o. do 1. 10. 2007

T: 6. 10. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ