Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 542/RMČ/2006

k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova, Černý Most Mgr. Jarmile Kloboučkové od 1. 10. 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova, Černý Most Mgr. Jarmile Kloboučkové od 1. 10. 2006

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení pronájmu pokoje v ubytovně ZŠ Vybíralova Mgr. Jarmile Kloboučkové od 1. 10. 2006

T: 6. 10. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, SMP-14, a. s., ZŠ Vybíralova, ZŠ Gen. Janouška