Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

90. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 9. 2006

č. 543/RMČ/2006

k vyjádření městské části Praha 14 k návrhu koncepce "OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - Konkurenceschopnost" včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

předložený návrh "OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - Konkurenceschopnost" včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit stanovisko městské části Praha 14 k návrhu "OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - Konkurenceschopnost" včetně posuzování jeho vlivů na životní prostředí (SEA)

T: 9. 10. 2006

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR