Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 28/RMČ/2006

k informaci o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

II. k o n s t a t u j e,

že paní Radka Novotná, DiS. se stala členkou Zastupitelstva městské části Praha 14

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předání osvědčení Radce Novotné, DiS. o tom, že se stala členkou Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 6. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSO