Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 30/RMČ/2006

k návrhu na změnu ve funkci vedoucího řídící skupiny komunitního plánování


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

rezignaci Ing. Miroslava Froňka na funkci vedoucího řídící skupiny komunitního plánování

II. j m e n u j e

Mgr. Jitku Žákovou do funkce vedoucí řídící skupiny komunitního plánování

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OSVZ