Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 32/RMČ/2006

k návrhu na jmenování předsedů a členů kontrolního a finančního výboru


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14 jmenovat

1. předsedou kontrolního výboru Petra Kovandu

2. členy kontrolního výboru Františka Křížka

3. předsedou finančního výboru Evu Dokonalovou

4. členy finančního výboru Mgr. Daniela Rovana

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na jmenování předsedy a členů kontrolního a finančního výboru na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS