Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 36/RMČ/2006

k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

 1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

  s objemem příjmů

     198.141,9 tis.

  s objemem výdajů

     194.902,9 tis.

  běžné výdaje

     191.152,0 tis.

  kapitálové výdaje

         3.750,9 tis.

  financování

       - 3.239,0 tis.


 2. s limitem objemu mzdových prostředků, finančních prostředků na platy 56.184,7 tis. Kč
 3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2007 dle přílohy č. 2
 4. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2007
 5. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Motýlek ve výši 200 000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2007

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM