Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 37/RMČ/2006

plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2006


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s plněním příjmů a čerpáním výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2006

příjmy

  204.115,50 tis.

výdaje

  181.992,17 tis.

z toho:

kapitálové

      8.932,17 tis.

běžné

  173.060,00 tis.

financování

    22.123,33 tis.

2. s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2006 s hospodářským výsledkem ve výši 31.103 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 plnění příjmů a čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2006

T: 19. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM