Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 38/RMČ/2006

XII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

XII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006

schválený rozpočet

  232.010,00 tis.

financování     

    - 2.239,00 tis.

výdaje

  229.771,00 tis.

rozpočet po XI. rozpočtovém opatření k 15. 11. 2006

  300.609,70 tis.

Nedošlo k navýšení rozpočtu, byly provedeny pouze úpravy a změny rozpočtu.

Celkový objem upraveného rozpočtu zůstal beze změny.

Rozpočet po XII. rozpočtovém opatření k 28. 11. 2006   300.609,70 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM