Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 43/RMČ/2006

k návrhu na odměny členům bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

poskytnutí odměny členům bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14 Ing. Václavu Hollanovi, Ing. Vladimíru Vojtovi, CSc. a Ing. Miroslavu Vysloužilovi dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh odměn pro členy bývalého Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří byli pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM