Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 44/RMČ/2006

k projektu "Jednorázové preventivní akce pro mládež"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh projektu "Jednorázové preventivní akce pro mládež", který bude předložen do grantového řízení hl. m. Prahy

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předání tohoto usnesení k žádosti o poskytnutí grantu hl. m. Prahy na MHMP dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

T: 10. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS