Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 49/RMČ/2006

k návrhu na přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 762, Rochovská ul., Praha 9

 


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

pořadí dvou vylosovaných žadatelů o přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle odst. A) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

  1. přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok s regulovaným nájemným dle odst. B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě
  2. náhradníka na přidělení bytu v pořadí druhého vylosovaného žadatele dle odst. C) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a prvním vylosovaným jako budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 762 ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok s regulovaným nájemným v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 31. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS