Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 52/RMČ/2006

k návrhu na obnovu nájmu bytu a úpravu nájemného v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu neurčitou   s  regulovaným měsíčním nájemným (33,92 Kč/m 2) splatným měsíčně od 9. 1. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k  obnově nájmu bytu o velikosti 3 + kk v  domě č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 - Černý Most na dobu neurčitou s regulovaným měsíčním nájemným (33,92 Kč/m 2) splatným měsíčně s účinností od 9. 1. 2007 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

T: 8. 1. 2007

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci