Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 56/RMČ/2006

k návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 126.563 Kč odpovídající dluhu na nájemném ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Doležalova 1046, Praha 9 dle usnesení D 1266/2004 Obvodního soudu Hradec Králové

 


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odepsáním nedobytné pohledávky ve výši 126.563 Kč odpovídající dluhu na nájemném ke dni úmrtí nájemce bytu v ulici Doležalova 1046, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na odepsání nedobytné pohledávky ve výši 126.563 Kč u bytu v ulici Doležalova 1046, Praha 9 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS