Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 62/RMČ/2006

k návrhu na skončení nájmu dohodou z nebytových prostor v objektu č. p. 1052 ulice Doležalova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody o skončení nájmu z nebytových prostor v prvním nadzemním podlaží objektu č. p. 1052 ul. Doležalova,Praha 9dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1052 ul. Doležalova, Praha 9

T: 31. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce