Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 64/RMČ/2006

k návrhu na rekolaudaci nebytových prostor - provozovny prádelna, mandl a sušárny o celkové výměře 113,40 m 2 v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 1052 a 1053 ulice Doležalova, Praha 9 na společné prostory domu - dílny a sušárny


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s rekolaudací nebytových prostor - provozovny prádelna, mandl a sušárny o celkové výměře 113,40 m 2 v l. podzemním podlaží objektu č. p. 1052 a 1053 ul. Doležalova,Praha 9 na společné prostory domu - dílny, sušárny

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. rekolaudaci nebytových prostor v objektu č. p. 1052 a 1053 ul. Doležalova, Praha 9 na společné prostory domu

T: 31. 1. 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM