Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 65/RMČ/2006

k návrhu na podání žádosti o svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích pod bytovými domy č. p. 1041-1053, Doležalova ul., k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í 

s podáním žádosti o svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích pod bytovými domy č. p. 1041-1053, Doležalova ul., k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit projednání žádosti o svěření spoluvlastnického podílu na pozemcích pod bytovými domy č. p. 1041-1053, Doležalova ul., k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic