Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 67/RMČ/2006

k  majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc. č. 2665/110 a 2665/103, k. ú. Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého a částí přiléhající veřejné komunikace


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í 

s uzavřením kupní smlouvy (příloha č. 7) mezi městskou částí Praha 14 a podnikem Kovošrot, s. p. v likvidaci k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 2665/110 o výměře 1 042 m 2 pod budovou MŠ Kostlivého a parc. č. 2665/103 o výměře 365 m 2 pod částí přiléhající veřejné komunikace, vše v k. ú. Kyje, za dohodnutou kupní cenu ve výši 956 760 Kč

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

  1. zajistit předložení návrhu k majetkoprávnímu vypořádání pozemků parc.č. 2665/110 a 2665/103, k. ú. Kyje, pod budovou MŠ Kostlivého a částí přiléhající veřejné komunikace na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

    T: 19. 12. 2006
  2. zajistit v rozpočtu na rok 2007 finančí prostředky na úhradu kupní ceny k majetkoprávnímu vypořádání pozemků MŠ Kostlivého

    T: 30. 6. 2007
Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic