Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 70/RMČ/2006

k návrhu dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 pro rok 2007 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í 

s uzavřením dodatku č. 9 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 pro rok 2007 mezi městskou částí Praha 14 a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 na rok 2007 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě poté, co budou Zastupitelstvem městské části Praha 14 v rámci rozpočtu schváleny finanční prostředky na provoz pečovatelské služby na rok 2007

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedeného dodatku

T: 31. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OSVZ, OESM