Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 73/RMČ/2006

k návrhu dodatku č. 2 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í 
  1. se zrušením odloučeného pracoviště Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 v 1/2 objektu Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most
  2. s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, ZŠ Vybíralova