Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 74/RMČ/2006

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků na úhradu odměny za produktivní činnost učňů ve školní jídelně ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í 

s poskytnutím finančních prostředků ve výši 16.000 Kč na úhradu odměny za produktivní činnost učňů ve školní jídelně ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

  1. oznámit Mgr. Josefu Kneprovi, řediteli ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec, že Rada městské části Praha 14 souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ve výši 16.000 Kč na úhradu odměny za produktivní činnost učňů ve školní jídelně ZŠ Chvaletická

    T: 20. 12. 2006
  2. zajistit převod finančních prostředků ve výši 16.000 Kč do rozpočtu ZŠ Chvaletická

    T: I. pololetí 2007

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Mgr. Jitka Žáková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, OESM