Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 75/RMČ/2006

k pověření převzetí objektu polikliniky Černý Most, Generála Janouška č. p. 902


Rada městské části Praha 14

I. p o v ě ř u j e

obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s.

převzetím objektu polikliniky Černý Most, Generála Janouška č. p. 902 od společnosti APION, s. r. o., se sídlem Šternberk, ČSA 8/40 na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 55 Co 205/2006-53

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. převzetí objektu polikliniky Černý Most, Generála Janouška č. p. 902

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s.