Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 12. 2006

č. 76/RMČ/2006

k žádosti o změnu ve složení hlavní inventarizační komise


Rada městské části Praha 14

s o u h l a s í

se změnou ve složení hlavní inventarizační komise, schválenou usnesením Rady městské části Praha 14 č. 3/RMČ/2006 ze dne 21. 11. 2006, pro zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí: OHS


Příloha č. 1

k usnesení Rady městské části Praha 14

č. 76/RMČ/2006 ze dne 4. 12. 2006

Rada městské části Praha 14 souhlasí se změnou ve složení hlavní inventarizační komise a to:

členka HIK Jana Čáková (OI) se nahrazuje pí Lucií Kučerovou (OI)