Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 25/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 a č. 2 k pojistné smlouvě č. 226496370 -7 o havarijním pojištění


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s uzavřením dodatku č. 1 k rozšíření pojistné smlouvy č. 226496370 - 7 o havarijním pojištění uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa, a. s. a městskou částí Praha 14 o havarijní pojištění na vozidlo Opel Vivaro Combi SPZ 3AO7375

2. s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě uvedené v předcházejícím bodě na její aktualizaci pro rok 2007

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedených dodatků

T: 20. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS OPM, OHS, OESM