Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 27/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21. 12. 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21. 12. 2005; tato smlouva je uzavřena mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření výše uvedeného dodatku

T: 20. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, OESM, OŠ