Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 29/RMČ/2007

k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 25 o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 25 o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 pro skupinu uchazečů B, C, D

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválení zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 25 o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů B, C, D

2. zajistit po dobu 15 dnů zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 25 o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů B, C, D

T: 26. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS