Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 30/RMČ/2007

k žádosti o nové prodloužení nájmu bytu v Kardašovské ulici č. p. 625, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s přidělením bytu v ulici Kardašovská č. p. 625, Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců od 1. 2. 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit pokračování soudního sporu ve věci vyklizení bytu v ulici Kardašovská č. p. 625, Praha 9

T: 20. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel