Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 31/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s nájmem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 762, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou 5 let v souvislosti s předloženou dohodou o výměně bytů


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s nájmem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 5 let s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s nájmem bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 762, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou 5 let s regulovaným nájemným

T: 31. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci