Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 32/RMČ/2007

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 po trvalém opuštění společné domácnosti s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, I. kategorie v domě č. p. 1045, ul. Doležalova, Praha 9 s novým nájemcem

T: 15. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce