Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 35/RMČ/2007

k návrhu na obnovu nájmu bytu v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most na dobu určitou jednoho roku

T: 6. 2. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci