Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 40/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou a zveřejnění adresného záměru v nebytových prostorách v objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s ukončením nájmu dohodou v nebytových prostorách o výměře 14 m2 v suterénu objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. se zveřejněním adresného záměru na nebytové prostory v suterénu objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. zveřejnit adresný záměr a informovat nájemce o odsouhlasení skončení nájmu dohodou po skončení výběrového řízení v nebytových prostorách objektu č. p. 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce