Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 42/RMČ/2007

k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Konzumní 641/8 za dohodnutou kupní cenu 2 648 620 Kč


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytového domu č. p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Konzumní 641/8 za dohodnutou kupní cenu 2 648 620 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej bytového domu č.p. 641 na pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 a pozemku parc. č. 831/6 o výměře 351 m2 vše v k. ú. Hloubětín mezi prodávajícím městskou částí Praha 14 a kupujícím Bytovým družstvem Konzumní 641/8 za dohodnutou kupní cenu 2 648 620 Kč na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: březen 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.