Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 43/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 6. 2004 na prodej tepelné energie uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 6. 2004 na pronájem výměníkových a předávacích stanic uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 6. 2004 na prodej tepelné energie uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 6. 2004 na pronájem výměníkových a předávacích stanic uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 8. 6. 2004 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 6. 2004 dle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS