Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 44/RMČ/2007

k vydávání ověřených výpisů z KN pracovníky oddělení majetkových dispozic OESM


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

bod I. usnesení č. 283/RMČ/2006 v části upravující výši poplatku za poskytovanou službu, tj. "za cenu ve výši 100 Kč za každých započatých 20 parc. čísel výpisu"

II. b e r e n a v ě d o m í

poskytování ověřených výstupů z katastru nemovitostí pracovníky oddělení majetkových dispozic za cenu stanovenou v sazebníku správních poplatků uvedeném v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění informace o vydávání ověřených výpisů z KN pracovníky odd. majetkových dispozic

T: 19. 1. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
s tarosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic