Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

5. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 16. 1. 2007

č. 45/RMČ/2007

k převodu dešťové kanalizace v lokalitě Kyje - Aloisov


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s převzetím dešťové kanalizace (vybudované v rámci stavby č. 8263) v lokalitě Kyje - Aloisov, ulice Tálinská, městskou částí Praha 14 a zajištěním její následující správy

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu k převodu dešťové kanalizace v lokalitě Kyje - Aloisov z důvodu jejího převodu do majetku městské části Praha 14 při nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 31. 3. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic