Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 188/RMČ/2007

k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 22.3.2007

 

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů