Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 189/RMČ/2007

5. rozpočtové opatření na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

5. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9 tis. Kč
rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k 13. 3. 2007
253 307,9 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery od obcí
276,5 tis. Kč
fond rezerv a rozvoje
3 340,0 tis. Kč
fond zaměstnavatele
473,8 tis. Kč
přijaté dary
100,0 tis. Kč
splátky půjček
33,0 tis. Kč
celkem rozpočet zvýšen o
4 223,3 tis. Kč
rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 27. 3. 2007
257 531,2 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 29. 3. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM