Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 191/RMČ/2007

k návrhu na poskytnutí finančního daru na opravu objektu č. p. 250 v ulici Kbelská


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Náboženské obci Církvi Československé Husitské na spolufinancování oprav vichřicí poškozeného objektu č. p. 250 v Kbelské ulici, Praha 9

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 30.000 Kč s Náboženskou obcí Církví Československou Husitskou na spolufinancování oprav vichřicí poškozeného objektu

T: 31. 3. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM, KS