Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 193/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Kpt. Stránského 994, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podnájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu určitou jednoho roku

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony související s podnájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 994, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku

T: 15. 4. 2007

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce