Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 195/RMČ/2007

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku

T: 14. 5. 2007

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce