Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

10. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 27. 3. 2007

č. 205/RMČ/2007

k návrhu na uzavření dohody o podílu na smluvním nájemném uhrazeném postupníky mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Doležalova 1041 - 1046


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dohody o podílu na smluvním nájemném uhrazeném postupníky mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Doležalova 1041 - 1046 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o podílu na smluvním nájemném uhrazeném postupníky mezi městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem Doležalova 1041 - 1046 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS